zaregistrovat se

SPECIFIKA KYSLÍKOVÉ TERAPIE U COVID POZITIVNÍHO PACIENTAVzdělávací - 830-262/2021

event
Jednorázová akce: 29.10.2021
place
NCO NZO Vinařská 963/6 Brno 603 00
Zobrazit na mapě

cíl

Cílem je získání poznatků o péči u covid pozitivního pacienta, u kterého je indikována kyslíková terapie. Účastník se seznámí s postupy specifické ošetřovatelské péče pouze v míře, aby byla podpořena akceschopnost a připravenost poskytovatelů zdravotních služeb zajistit nezbytnou ošetřovatelskou péči.

určení

Všeobecná sestra, Porodní asistentka, Zdravotnický záchranář, Praktická sestra

náplň

• Poskytování kyslíkové terapie maskou. • Vysokoprůtokové nosní kanyly (High‐flow nasal cannulae – HFNC). • Specifická ošetřovatelská péče u covid pozitivních pacientů (monitorování pacienta s HFNC, fyzioterapie hrudníku, péče o pacienta s HFNC se zajištěným vstupem do DC, komplikace a jejich řešení).

poznámka

Vzdělávací akce je na základě zadání MZ ČR nabízena k podpoře akceschopnosti poskytovatelů zdravotních služeb a poskytuje pouze teoretickou přípravu. Odborná praxe v nezbytném rozsahu probíhá u poskytovatele zdravotních služeb, u kterého je účastník zaměstná.

Nutné předpokladyukončené kvalifikační vzdělání pro příslušné povolání

dýchací cesty monitorování UPV umělá plicní ventilace covid-19
PŘIHLÁSIT SE
předpokládaná cena
1250 Kč

pořádá Katedra anesteziologie, resuscitace, intenzivní a perioperační péče
Jarmila Šindelková organizátor sindelkova@nconzo.cz 543559534
Renata Sasová vedoucí kurzu
dle rozvrhu lektor