zaregistrovat se

VYBRANÉ ASPEKTY AKTUÁLNÍCH POSTUPŮ INTERVENCE V NEMOCNICÍCH - 870-6/2021

event
Jednorázová akce: 19.03.2021 - 20.03.2021
place
NCO NZO Vinařská 963/6 Brno 603 00
Zobrazit na mapě

cíl

Rozvíjení dovedností v oblasti první psychické pomoci se zaměřením na interventy, kteří pracují v nemocnici. Účastníci v rámci kurzu více porozumí specifikám intervenční práce v rámci nemocničního prostředí. Budou se učit pracovat s bezmocí při kombinaci sekundárního zasažení a připoutání na lůžko. Naučí se dobře rozpoznávat hranice intervenční práce a dobře indikovat předání do další odborné psychologické či psychiatrické péče.

určení

Všeobecná sestra, Zdravotně-sociální pracovník

náplň

Specifika intervenční práce v prostředí nemocnice, práce se sekundárně zasaženým pacientem, problematika zasažených dětí, práce s indikací intervence u zasažených příbuzných i pacientů, dovednost odmítnout i předat, práce se specifickými kazuistikami z nemocničního prostředí – úmrtí dítěte, téma transplantace a darování orgánů, gynekologicko- porodnická traumata apod., kazuistiky a nácviky.

poznámka

Pouze pro zaměstnance FN Motol, Nemocnice na Bulovce, Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí n L.,Domažlická , a.s.FNuSA Brno, Úrazová nemocnice Brno.

Nutné předpokladyabsolvent CK První psychická pomoc

krizová intervence Projekt Prevence II - (Zmírnění negativních dopadů psychické a fyzické zátěže na nelékařské zdravotnické pracovníky prostřednictvím systémového opatření)

pořádá Katedra krizové připravenosti
Tereza Šoupalová organizátor soupalova@nconzo.cz
Hana Vraspírová vedoucí kurzu
Lenka Šimková lektor