zaregistrovat se

SPECIFICKÉ LÉKÁRENSKÉ ČINNOSTI:

event
23.10.2018 - 27.10.2018 23.10.2018
place

určení

pro farmaceutické asistenty zařazené do specializačního vzdělávání

poznámka

Akce je zařazena do projektu“ Vzdělávání pro praxi“, číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008163, který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.


pořádá Sekretariát náměstka ředitele pro pedagogickou činnost
- organizátor
- vedoucí kurzu