zaregistrovat se

SPECIFICKÉ KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI V PALIATIVNÍ PÉČI

event
08.11.2019 - 09.11.2019 22.11.2019 - 23.11.2019 14.12.2019
place

určení

pro zaměstnance poskytovatelů zdravotních služeb, lékaře, všeobecné sestry, praktické sestry a sociální pracovníky, kteří působí v paliativní hospicové péči v nemocnicích, hospicích, domácím prostředí pacienta a v mobilní specializované paliativní péči

náplň

Výuka je zaměřená na komunikaci při poskytování paliativní péče. Důraz je kladený na interaktivní metody výuky a praktické nácviky komunikace v multidisciplinárních týmech.

poznámka

Vzdělávací akce je rozložena do 3 částí, mezi kterými si účastníci splní 1 den praxe. Akce je zařazena do projektu „Podpora paliativní péče formou vzdělávání multidisciplinárních týmů“, CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008162.

PŘIHLÁSIT SE
pořádá Sekretariát náměstka ředitele pro pedagogickou činnost
- organizátor
- vedoucí kurzu