zaregistrovat se

SPECIFICKÁ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O NEMOCNÉ SE SYNDROMEM DIABETICKÉ NOHY - 820-29/2020

event
Teoretická část: 11.06.2020 - 13.06.2020
place
NCO NZO Vinařská 963/6 Brno 603 00
Zobrazit na mapě

cíl

Cílem certifikovaného kurzu (CK) je prohloubit znalosti získané kvalifikačním vzděláním a připravit všeobecnou sestru na výkon úzce vymezených činností při poskytování ošetřovatelské péče pacientům se syndromem diabetické nohy.

určení

Všeobecná sestra

náplň

Nové možnosti prevence, terapie, diagnostiky a ošetřovatelské péče o pacienty se syndromem diabetické nohy.

poznámka

Součástí vzdělávacího programu je povinná praktická výuka v akreditovaných zařízeních v rozsahu 40 hodin. Seznam akreditovaných zařízení bude účastníkům předán při zahájení kurzu. Uvedená cena je za teoretickou část.

Nutné předpokladyPro posouzení splnění vstupních požadavků účastníka (§ 62 odst. (2) zákona č. 96/2004 Sb.), je nutné s přihláškou do certifikovaného kurzu vložit do svého uživatelského profilu elektronicky úředně ověřenou kopii dokladu o odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání (maturitní vysvědčení ze SZŠ nebo diplom z VŠ nebo diplom z VOŠ spolu s vysvědčením o absolutoriu).Elektronické úředně ověřené kopie, lze získat stejně snadno jako ty papírové na pobočkách České pošty nebo u notáře. Po vložení této kopie do Vašeho uživatelském profilu nebude třeba ji znovu dokládat v případě další účasti na kurzech.

celoživotní vzdělávání
odkazy
Informace o konverzi dokumentů od České pošty bližší informace o konverzi dokumentů od České pošty
launch otevřít
PŘIHLÁSIT SE
předpokládaná cena
5000 Kč

pořádá Katedra ošetřovatelství a porodní asistence
Lucie Šebelová organizátor sebelova@nconzo.cz 543559583
Erika Minářová vedoucí kurzu
dle rozvrhu lektor