zaregistrovat se

SPECIFICKÁ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O MINORITNÍ SKUPINY A CIZINCE

event
21.09.2019 - 22.09.2019 23.11.2019
place

určení

pro všeobecné sestry, dětské sestry, porodní asistentky, zdravotnické záchranáře a praktické sestry

náplň

Zavádění, poskytování a rozvíjení transkulturní ošetřovatelské péče u poskytovatelů zdravotních služeb. Specifika ošetřovatelské péče u národnostních menšin žijících na území ČR (romská, muslimská, židovská, vietnamská, čínská, ukrajinská, ruská, mongolská) s ohledem na jejich zdravotní, sociální, kulturní a náboženské aspekty. Specifika zdravotní péče o zadržené cizince a žadatele o azyl v zařízeních pro cizince vzhledem k možným zdravotním rizikům. Mezinárodní humanitární právo, sociální práce v přijímacím středisku pro cizince a možnosti integrace cizinců v ČR v souvislosti s migrací.

PŘIHLÁSIT SE
pořádá Katedra ošetřovatelství a porodní asistence
- organizátor
- vedoucí kurzu