zaregistrovat se

Uznání zahraničního vzdělání, nostrifikace

Uznávání zahraničního vzdělání je proces, kterým je oficiálně potvrzeno, že úroveň vzdělání a kvalifikace získané v zahraničí odpovídá úrovni vyžadované v České republice.

 
Více informací >>>

Postup se liší dle účelu, za kterým je třeba vzdělání nebo kvalifikaci uznat (další studium, práce, podnikání). Dále se pak postup liší podle dosaženého stupně vzdělání (základní, střední, vyšší odborné a vysokoškolské).

Uznávání zahraničních vysvědčení či diplomů ze základních, středních a vyšších odborných škol

  • Absolvent zahraniční školy, který získal doklad o dosažení základního, středního nebo vyššího odborného vzdělání, může požádat krajský úřad (odbor školství) o uznání zahraničního vzdělání. Tento proces uznávání zahraničního vzdělání probíhá v souladu se školským zákonem (zákon č. 561/2004 Sb.).

Uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace

  • O uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání rozhodují veřejné vysoké školy, které uskutečňují akreditovaný obsahově obdobný studijní program. Proces uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace probíhá v souladu se zákonem o vysokých školách (zákon č. 111/1998 Sb.).

PODROBNÉ INFORMACE O UZNÁVÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VZDĚLÁNÍpicture_as_pdf

Odpovědný úřad: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/uznavani-kvalifikaci

Upraveno: 15.01.2021 10:26