zaregistrovat se

Kontakty

Pro nelékařské zdravotnické pracovníky bylo Národním centrem ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCO NZO) zřízeno jednotné kontaktní centrum pro cizince. Toto centrum bude pomáhat uchazečům o zaměstnání v České republice při jednání s úřady a vyřizování všech povolení, které je nutné pro práci v České republice vlastnit.

mail

RNDr. et PhDr. Jan Huták, MBAce
Telefon: +420 543 559 353

Upraveno: 10.03.2021 08:22