zaregistrovat se

Centra pro podporu integrace cizinců v ČR

Spolupráce Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně s Centry na podporu integrace cizinců v České republice

NCONZO navázalo spolupráci se sítí poboček Center na podporu integrace cizinců v České republice (dále jen Center) ve 14 - ti krajích. Spolupráce spočívá ze strany Center v distribuci informace mezi své zahraniční klienty o vzniku Kontaktního centra – cizinci a o jeho informativní podpoře nejen zahraničním zájemcům o zaměstnání ve zdravotnictví v ČR, ale i zaměstnavatelům – poskytovatelům zdravotnické péče v ČR.

 
Více informací >>>

Centra na podporu integrace cizinců z třetích zemí jsou nástrojem politiky integrace cizinců. Mají roli informačních středisek a jsou realizátory a iniciátory integračních opatření v rámci regionu. Zajišťují poskytování informací, poradenství, kurzy češtiny a socio-kulturní orientace cizinců ve společnosti atd. Vytvářejí platformy pro spolupráci v oblasti integrace cizinců v regionu, sdružující veškeré subjekty, které mohou přispět k úspěšné realizaci politiky integrace, případně se zapojují do činnosti již ustavených poradních orgánů.

Služby center jsou zaměřeny především na jazykovou, sociální a ekonomickou soběstačnost cizinců, na jejich schopnost orientace v české společnosti a na vzájemné vztahy mezi cizinci a majoritní společností. Nejčastěji využívanými formami služeb Center jsou právní a sociální poradenství.

Základní služby Center:

 • právní a sociální poradenství – ambulantní i terénní
 • kurzy českého jazyka
 • sociokulturní kurzy
 • přístup k internetu, kurzy práce s PC
 • cizojazyčná knihovna
 • informační Centra pro cizince

Doplňkové služby:

 • vzdělávací akce pro cizince, laickou a odbornou veřejnost
 • přednášky, besedy
 • kulturní a sportovní akce za účelem podpory vzájemných vztahů mezi cizinci a majoritní společností
 • konference, semináře, kulaté stoly
 • podpora kompetencí místních úřadů, samospráv a dalších institucí a osob v častém kontaktu s cizinci
 • zajišťování tlumočení jak pro klienty Center, tak pro třetí strany jednající s klienty Center
 • podpora kulturního rozvoje komunit cizinců
Upraveno: 13.11.2020 11:12