zaregistrovat se

REHABILITAČNÍ OŠETŘOVATELSTVÍ A MANIPULACE S IMOBILNÍM KLIENTEM

event
place

určení

POUZE pro zaměstnance Hamzova léčebna, Luže Košumerok

náplň

Základní terminologie z rehabilitace. Vliv imobility na lidský organismus, preventivní rehabilitační úkony. Obecná pravidla preventivního, korekčního a antalgického polohování. Způsoby lokomoce TZP. ROŠ u klientů po CMP, u klientů s míšní lézí, s parkinsonským syndromem, u ortopedických klientů seniorského věku. Relaxační, stimulační a inhibiční prostředky v ošetřovatelské praxi. Kondiční cvičení na židlích, prevence bolesti zad, způsoby tréninku mozkových funkcí.

poznámka

POUZE pro zaměstnance Hamzova léčebna, Luže Košumerok

PŘIHLÁSIT SE
pořádá Katedra managementu
- organizátor
- vedoucí kurzu