zaregistrovat se

REHABILITAČNÍ OŠETŘOVATELSTVÍ A MANIPULACE S IMOBILNÍM KLIENTEM

event
01.03.2019 - 02.03.2019
place

určení

POUZE pro zaměstnance Hamzova léčebna, Luže Košumberk

náplň

Definice rehabilitace, základní pojmy, cíle, indikace. Kompetence sestry ve vztahu k rehabilitačnímu ošetřování. Postupy a cíle rehabilitačního ošetřování v péči o klienty s omezením mobility. Nácvik ergonomických strategií při polohování, přesunech a základní mobilizaci klienta na lůžku a u lůžka, se zaměřením na maximální komfort klienta, s přihlédnutím ke konkrétní diagnóze (stavy po CMP, centrální a periferní parézy, základní ortopedické diagnózy a stavy po totálních endoprotézách, specifika práce s klienty s kognitivní deteriorací, roztroušenou sklerózou aj.). Prevence sekundárních změn pomocí základních prostředků rehabilitačního ošetřování, zahrnujících pasivní a aktivní mobilizaci na lůžku, vertikalizaci, nácvik sebeobslužných úkonů a základních manévrů respirační fyzioterapie, pro neinvazivní dopomoc s hygienou dýchacích cest. Využití vhodných pomůcek.

poznámka

POUZE pro zaměstnance Hamzova léčebna, Luže Košumberk


pořádá Katedra managementu
- organizátor
- vedoucí kurzu