zaregistrovat se

REHABILITAČNÍ OŠETŘOVÁNÍ SPECIFICKÝCH SKUPIN IMOBILNÍCH KLIENTŮ - 840-405/2019

event
Teoretická část: 18.10.2019 - 20.10.2019
place
NCO NZO Vinařská 963/6 Brno 603 00
Zobrazit na mapě

cíl

BUde doplněno. Pro podrobnější informace nás kontaktujte.

určení

Všeobecná sestra, Porodní asistentka

náplň

Absolventi získají teoretické vědomosti a praktické dovednosti v oblasti rehabilitačních úkonů pro prevenci imobilizačního syndromu. Poznají nejdůležitější oblasti spolupráce s fyzioterapeuty a specifické potřeby klientů vybraných diagnóz. Naučí se poskytovat produktivní a bezpečnou asistenci při změnách poloh, přesunech a lokomoci, s využitím dostupných pomůcek a s ohledem na prevenci následků přetěžování vlastního pohybového aparátu. Budou znát způsoby inhibice silně spastické ruky před ošetřovatelskými úkony (hygiena, polohování) a stimulační prostředky pro pasivní a utlumené klienty, receptivní a kognitivní poruchy.

poznámka

Teoretická a teoreticko-praktická část probíhá 3 dny v NCO NZO Brno.Následuje individuální 1 denní praxe (7 hod.) pod vedením školitelky na rehabilitačním oddělení FN Brno - Bohunice.S sebou: sportovní oblečení.

Nutné předpokladyPro posouzení splnění vstupních požadavků účastníka (§ 62 odst. (2) zákona č. 96/2004 Sb.), je nutné s přihláškou do certifikovaného kurzu vložit do svého uživatelského profilu elektronicky úředně ověřenou kopii dokladu o odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání (maturitní vysvědčení ze SZŠ nebo diplom z VŠ nebo diplom z VOŠ spolu s vysvědčením o absolutoriu).Elektronické úředně ověřené kopie, lze získat stejně snadno jako ty papírové na pobočkách České pošty nebo u notáře. Po vložení této kopie do Vašeho uživatelském profilu nebude třeba ji znovu dokládat v případě další účasti na kurzech.

bazální stimulace rehabilitační ošetřování

pořádá Katedra managementu
Alena Obstová organizátor obstova@nconzo.cz 543559517
Marie Malinková vedoucí kurzu
dle rozvrhu lektor