zaregistrovat se

REHABILITAČNÍ OŠETŘOVÁNÍ SPECIFICKÝCH SKUPIN IMOBILNÍCH KLIENTŮ - 840-3/2020

event
place
NCO NZO Vinařská 963/6 Brno 603 00
Zobrazit na mapě

cíl

Získání zvláštní odborné způsobilosti.

určení

Všeobecná sestra, Porodní asistentka

náplň

Absolventi získají teoretické vědomosti a praktické dovednosti v oblasti rehabilitačních úkonů pro prevenci imobilizačního syndromu. Poznají nejdůležitější oblasti spolupráce s fyzioterapeuty a specifické potřeby klientů vybraných diagnóz. Naučí se poskytovat produktivní a bezpečnou asistenci při změnách poloh, přesunech a lokomoci, s využitím dostupných pomůcek a s ohledem na prevenci následků přetěžování vlastního pohybového aparátu. Budou znát způsoby inhibice silně spastické ruky před ošetřovatelskými úkony (hygiena, polohování) a stimulační prostředky pro pasivní a utlumené klienty, receptivní a kognitivní poruchy.

poznámka

Teoretická a teoreticko-praktická část probíhá 3 dny v NCO NZO Brno. Následuje individuální 1 denní praxe (7 hod) pod vedením školitelky na rehabilitačním oddělení FN Brno - Bohunice. S sebou: sportovní oblečení a obuv.

Nutné předpokladyPro posouzení splnění vstupních požadavků účastníka (§ 62 odst. (2) zákona č. 96/2004 Sb.), je nutné s přihláškou do certifikovaného kurzu vložit do svého uživatelského profilu elektronicky úředně ověřenou kopii dokladu o odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání (maturitní vysvědčení ze SZŠ nebo diplom z VŠ nebo diplom z VOŠ spolu s vysvědčením o absolutoriu).Elektronické úředně ověřené kopie, lze získat stejně snadno jako ty papírové na pobočkách České pošty nebo u notáře. Po vložení této kopie do Vašeho uživatelském profilu nebude třeba ji znovu dokládat v případě další účasti na kurzech.

sociální pediatrie bazální stimulace rehabilitační ošetřování
odkazy
Informace o konverzi dokumentů od České pošty bližší informace o konverzi dokumentů od České pošty
launch otevřít
PŘIHLÁSIT SE
předpokládaná cena
3500 Kč

pořádá Katedra managementu
Jarmila Šindelková organizátor sindelkova@nconzo.cz 543559534
Marie Malinková vedoucí kurzu
dle rozvrhu lektor