zaregistrovat se

REHABILITAČNÍ OŠETŘOVÁNÍ SPECIFICKÝCH SKUPIN IMOBILNÍCH KLIENTŮ

event
place

určení

pro všeobecné sestry a praktické sestry

náplň

Základní terminologie z rehabilitace. Vliv imobility na lidský organismus, preventivní rehabilitační úkony. Obecná pravidla preventivního, korekčního a antalgického polohování. Způsoby lokomoce TZP. ROŠ u klientů po CMP, u klientů s míšní lézí, s parkinsonským syndromem, u ortopedických klientů seniorského věku. Relaxační, stimulační a inhibiční prostředky v ošetřovatelské praxi. Kondiční cvičení na židlích, prevence bolesti zad, způsoby tréninku mozkových funkcí.

poznámka

Teoretická a teoreticko-praktická část probíhá 3 dny v NCO NZO Brno. Následuje individuální 1 denní praxe (7 hod.) pod vedením školitelky na rehabilitačním oddělení FN Brno - Bohunice. S sebou: sportovní oblečení.

PŘIHLÁSIT SE
pořádá Katedra managementu
- organizátor
- vedoucí kurzu