zaregistrovat se

REHABILITAČNÍ OŠETŘOVÁNÍ A MANIPULACE S IMOBILNÍM KLIENTEM V PALIATIVNÍ PÉČI - 820-36/2020

event
Jednorázová akce: 13.06.2020
place
NCO NZO Vinařská 963/6 Brno 603 00
Zobrazit na mapě

cíl

Cílem je naučit účastníky vhodné techniky manipulace s vážně nemocnými pacienty s důrazem na prevenci průlomové bolesti.

určení

Všeobecná sestra, Praktická sestra, Ošetřovatel, Sanitář

náplň

Základní rehabilitační úkony v práci sestry. Rehabilitační ošetřování na lůžku, dechová cvičení, pravidla polohování, aktivní a pasivní cvičení. Asistence při přesunech s použitím účelných pomůcek, nácvik vertikalizace, manuální pomoc při vykašlávání v situacích, kdy není dostupné odsávací zařízení, polohování ruky tetraplegika a spastických končetin, přístupy ke klientům se změněnou schopností vnímání, používání kompenzačních pomůcek. Nácvik praktických dovedností.

poznámka

Pro praktické nácviky je vhodné pohodlné sportovní oblečení a sportovní obuv. Výuka probíhá v tělocvičně s rehabilitačními lůžky.

celoživotní vzdělávání paliativní péče
PŘIHLÁSIT SE
předpokládaná cena
1000 Kč

pořádá Katedra ošetřovatelství a porodní asistence
Lucie Šebelová organizátor sebelova@nconzo.cz 543559583
Erika Minářová vedoucí kurzu
dle rozvrhu lektor