zaregistrovat se

RADIOLOGICKÝ ASISTENT - ZOBRAZOVACÍ A OZAŘOVACÍ TECHNOLOGIE V RADIOTERAPII - 865-3/2019

event
Odborný modul 1: 07.10.2019 - 11.10.2019 Odborný modul 2: 30.03.2020 - 03.04.2020 Odborný modul 2: 15.06.2020 - 19.06.2020 Zkouška: 16.09.2020 - 17.09.2020
place
NCO NZO Vinařská 963/6 Brno 603 00
Zobrazit na mapě

cíl

získání specializované způsobilosti

určení

Radiologický asistent

náplň

Dle vzdělávacího programu, který je zveřejněn na webových stránkách MZČR.

poznámka

Akce je zařazena do projektu“ Vzdělávání pro praxi“, číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008163, který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Aktuální seznam pracovišť pro praktickou část je na webových stránkách MZČR

Nutné předpokladyZařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání

specializační vzdělávání Projekt Vzdělávání pro praxi​

pořádá Subkatedra radiologie
Jarmila Šindelková organizátor sindelkova@nconzo.cz 543559534
Květuše Oplatková vedoucí kurzu
dle rozvrhu lektor