zaregistrovat se

PSYCHOTERAPEUTICKÉ PŘÍSTUPY - 864-816/2019

event
1. část: 18.11.2019 - 22.11.2019 2. část: 21.09.2020 - 25.09.2020 3. část: 20.09.2021 - 24.09.2021 4. část: 29.11.2021 - 03.12.2021 5. část: 17.01.2022 - 21.01.2022 6. část: 21.03.2022 - 25.03.2022
place
NCO NZO Vinařská 963/6 Brno 603 00
Zobrazit na mapě

cíl

Získání teoretických znalostí a praktických dovedností v psychoterapeutických přístupech.

určení

Všeobecná sestra, Dětská sestra, Porodní asistentka, Ergoterapeut, Radiologický asistent, Zdravotní laborant, Zdravotně-sociální pracovník, Optometrista, Ortoptista, Ortotik-protetik, Nutriční terapeut, Zubní technik, Dentální hygienistka, Zdravotnický záchranář, Farmaceutický asistent, Radiologický technik, Adiktolog, Praktická sestra, Fyzioterapeut, Logoped ve zdravotnictví, Zrakový terapeut, Radiologický fyzik, Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků, Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví, Laboratorní asistent, Ortoticko-protetický technik, Nutriční asistent, Řidič vozidla zdravotnické záchranné služby, Zubní instrumentářka, Jiný odborný pracovník, Pracovní terapeut JOP, Farmaceut, Pracovník v sociálních službách

náplň

Dvouletý kurz vedený převážně formou sebezkušenostního výcviku, který zprostředkovává zážitek psychoterapeutického procesu na sobě. Výcvik poskytuje příležitost poznat z vlastní zkušenosti, jak se pomoc psychologickými prostředky uskutečňuje a jak na člověka působí. Součástí kurzu jsou nácviky a praktické ověřování získaných vědomostí a dovedností v modelových i reálných situacích.

poznámka

Kurz je rozdělen na 6 částí, každá v délce 35 hodin.

sociální pediatrie psychoterapeutické přístupy

pořádá Subkatedra psychologie
Jarmila Šindelková organizátor sindelkova@nconzo.cz 543559534
Jitka Loosová vedoucí kurzu
lektoři dle rozvrhu Lenka Minibergerová