zaregistrovat se

PSYCHOTERAPEUTICKÉ PŘÍSTUPY

event
29.01.2018 - 02.02.2018 03.04.2018 - 06.04.2018 04.06.2018 - 08.06.2018 10.09.2018 - 14.09.2018
place

určení

pro všeobecné sestry, porodní asistentky, fyzioterapeuty, ergoterapeuty a jiné odborné pracovníky

náplň

Dvouletý kurz vedený převážně formou sebezkušenostního výcviku, který zprostředkovává zážitek psychoterapeutického procesu na sobě. Výcvik poskytuje příležitost poznat z vlastní zkušenosti, jak se pomoc psychologickými prostředky uskutečňuje a jak na člověka působí. Součástí kurzu jsou nácviky a praktické ověřování získaných vědomostí a dovedností v modelových i reálných situacích.

poznámka

Pro účastníky , kteří zahájili kurz v roce 2017. Uvedená cena je za 1 týden výuky.


pořádá Sekretariát náměstka ředitele pro pedagogickou činnost
- organizátor
- vedoucí kurzu