zaregistrovat se

PRVNÍ PSYCHICKÁ POMOC VE ZDRAVOTNICTVÍ - INTERVENČNÍ PÉČE POSKYTOVANÁ SEKUNDÁRNĚ ZASAŽENÝM - 870-12/2021

event
Modul 1: 21.05.2021 - 22.05.2021 Modul 2: 04.06.2021 - 05.06.2021 Modul 3: 28.06.2021 - 29.06.2021 Modul 4: 12.07.2021 - 12.07.2021 Závěrečný den: 14.07.2021
place
NCO NZO Vinařská 963/6 Brno 603 00
Zobrazit na mapě

cíl

Zkvalitnění zdravotnické péče v psychosociální rovině získáním vědomostí a dovedností v poskytování první psychické pomoci a intervence v situacích mimořádného a nadlimitně zátěžového charakteru, kdy zdravotníci musí komunikovat a poskytovat podporu nejen obětem, ale také pozůstalým, rodinným příslušníkům a další veřejnosti.

určení

Všeobecná sestra, Dětská sestra, Porodní asistentka, Zdravotnický záchranář

náplň

Krize v životě člověka. Základní principy krizové pomoci, umírání a smrt, pomoc pozůstalým, suicidální problematika v první psychické pomoci. Osobnost zdravotníka a interventa. Intervent a péče o vlastní psychiku. Etika ve zdravotnictví.

poznámka

Kurz je hrazen z nadačního příspěvku poskytnutého Nadací VIA z výtěžku veřejné sbírky "POMÁHÁME S ČESKOU FILHARMONIÍ".

Nutné předpokladyPro posouzení splnění vstupních požadavků účastníka (§ 62 odst. (2) zákona č. 96/2004 Sb.), je nutné s přihláškou do certifikovaného kurzu vložit do svého uživatelského profilu elektronicky úředně ověřenou kopii dokladu o odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání (maturitní vysvědčení ze SZŠ nebo diplom z VŠ nebo diplom z VOŠ spolu s vysvědčením o absolutoriu).Elektronické úředně ověřené kopie získáte na pobočkách České pošty nebo u notáře.

umírání krizová intervence supervize
odkazy
Informace o konverzi dokumentů od České pošty bližší informace o konverzi dokumentů od České pošty
launch otevřít

pořádá Katedra krizové připravenosti
Tereza Šoupalová organizátor soupalova@nconzo.cz
Hana Vraspírová vedoucí kurzu
dle rozvrhu lektor