zaregistrovat se

PREVENCE A MONITORING INFEKCÍ SPOJENÝCH SE ZDRAVOTNÍ PÉČÍ

event
place

cíl

Získání zvláštní odborné způsobilosti pro úzce vymezené činnosti.

určení

pro všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotní laboranty, radiologické asistenty, asistenty ochrany a podpory veřejného zdraví a odborné pracovníky v ochraně a podpoře veřejného zdraví

náplň

Mikrobiologie a epidemiologie infekčních a neinfekčních nemocí, právní předpisy, prevence a sledování nozokomiálních nákaz ve zdravotnických zařízeních.

poznámka

Součástí kurzu je odborná praxe v rozsahu 40 hodin, která může být plněna i na vlastních pracovištích, pokud disponují ústavním hygienikem. Termín odborné praxe si domlouvá účastník sám. Certifikovaný kurz je ukončen zkouškou.

PŘIHLÁSIT SE
pořádá Katedra anesteziologie, resuscitace, intenzivní a perioperační péče
- organizátor
- vedoucí kurzu