zaregistrovat se

PERIOPERAČNÍ PÉČE

event
11.03.2019 - 15.03.2019 03.06.2019 - 07.06.2019 14.10.2019 - 18.10.2019 09.12.2019 - 13.12.2019
place

cíl

Získání specializované způsobilosti s označením specialisty Sestra pro perioperační péči.

určení

pro všeobecné sestry zařazené do specializačního vzdělávání v oboru Perioperační péče

poznámka

Akce je zařazena do projektu“ Vzdělávání pro praxi“, číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008163, který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Součástí SV je praxe v akreditovaných zařízeních v rozsahu 80 hodin. Aktuální seznam akreditovaných zařízení pro praktickou část vzdělávacího programu je zveřejněn na www.mzcr.cz.


pořádá Sekretariát náměstka ředitele pro pedagogickou činnost
- organizátor
- vedoucí kurzu