zaregistrovat se

PEER PROGRAM PÉČE A PODPORY ZDRAVOTNICKÝM PRACOVNÍKŮM-STRATEGIE ZVLÁDÁNÍ PSYCHICKY NÁROČNÝCH PROFESNÍCH SITUACÍ - 870-19/2021

event
Modul 1: 01.10.2021 - 03.10.2021 Modul 2: 03.11.2021 - 05.11.2021 Modul 3: 19.11.2021 - 21.11.2021 Modul 4: 05.12.2021 Závěrečný den: 06.12.2021
place
NCO NZO Vinařská 963/6 Brno 603 00
Zobrazit na mapě

cíl

Cílem kurzu je získat vědomosti a dovednosti, které jsou třeba k poskytování podpory zdravotnickým pracovníkům ve výrazně zátěžových oborech a nadlimitních zátěžových situacích.

určení

Jiný odborný pracovník

náplň

Zátěžové situace v životě jedince, komunikace a poruchy komunikace, psychohygiena a její místo v profesi pracovníka ve zdravotnictví, etické otázky náročných životních situací, vzájemná spolupráce rezortní a mezirezortní v oblasti péče o lidské zdroje, péče o sekundární oběti, organizace psychosociální pomoci ve zdravotnictví, krizové řízení a krizová připravenost ve zdravotnictví, nácvik technik na bázi řízeného rozhovoru, role peerů a odborníků na duševní zdraví, procvičování jednotlivých fází ovládacího procesu, zvládání mimořádných událostí, provázení a vedení, zásady práce se skupinou.

poznámka

Kurz je hrazen z nadačního příspěvku poskytnutého Nadací VIA z výtěžku veřejné sbírky "POMÁHÁME S ČESKOU FILHARMONIÍ".

komunikace krizová připravenost ve zdravotnictví

pořádá Katedra krizové připravenosti
Tereza Šoupalová organizátor soupalova@nconzo.cz
Hana Vraspírová vedoucí kurzu
lektoři Lukáš Humpl Iveta Nováková Knížková Tomáš Hes Blanka Čepická Vendula Kolářová