zaregistrovat se

PEER PROGRAM PÉČE A PODPORY ZDRAVOTNICKÝM PRACOVNÍKŮM - STRATEGIE ZVLÁDÁNÍ PSYCHICKY NÁROČNÝCH PROFESNÍCH SITUACÍ

event
09.09.2019 - 11.09.2019 07.10.2019 - 09.10.2019 31.10.2019 - 03.11.2019 29.11.2019
place

určení

pro zdravotnické pracovníky nelékaře v povolání všeobecná sestra, porodní asistentka, zdravotně-sociální pracovník, zdravotnický záchranář, řidič zdravotnické záchranné služby, klinický psycholog, odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví, praktická sestra

náplň

Zátěžové situace v životě jedince, komunikace a poruchy komunikace, psychohygiena a její místo v profesi pracovníka ve zdravotnictví, etické otázky náročných životních situací, vzájemná spolupráce rezortní a mezirezortní v oblasti péče o lidské zdroje, péče o sekundární oběti, organizace psychosociální pomoci ve zdravotnictví, krizové řízení a krizová připravenost ve zdravotnictví, nácvik technik na bázi řízeného rozhovoru, role peerů a odborníků na duševní zdraví, procvičování jednotlivých fází ovládacího procesu, zvládání mimořádných událostí, provázení a vedení, zásady práce se skupinou.

PŘIHLÁSIT SE
pořádá Katedra krizové připravenosti
- organizátor
- vedoucí kurzu