zaregistrovat se

PEER PROGRAM PÉČE A PODPORY ZDRAVOTNICKÝM PRACOVNÍKŮM - STRATEGIE ZVLÁDÁNÍ PSYCHICKY NÁROČNÝCH PROFESNÍCH SITUACÍ

event
10.09.2018 - 12.09.2018 08.10.2018 - 10.10.2018 01.11.2018 - 04.11.2018 30.11.2018
place

určení

pro zdravotnické pracovníky nelékaře v povolání všeobecná sestra, porodní asistentka, zdravotně-sociální pracovník, zdravotnický záchranář, řidič zdravotnické záchranné služby, klinický psycholog, odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví, zdravotnický asistent

náplň

Zátěžové situace v životě jedince, komunikace a poruchy komunikace, psychohygiena a její místo v profesi pracovníka ve zdravotnictví, etické otázky náročných životních situací, vzájemná spolupráce rezortní a mezirezortní v oblasti péče o lidské zdroje, péče o sekundární oběti, organizace psychosociální pomoci ve zdravotnictví, krizové řízení a krizová připravenost ve zdravotnictví, nácvik technik na bázi řízeného rozhovoru, role peerů a odborníků na duševní zdraví, procvičování jednotlivých fází ovládacího procesu, zvládání mimořádných událostí, provázení a vedení, zásady práce se skupinou.


pořádá Katedra krizové připravenosti
- organizátor
- vedoucí kurzu