zaregistrovat se

Ověření získané odborné, zvláštní odborné a specializované způsobilosti

Výpis v tištěné podobě odesíláme poštou pouze na území České republiky, v případě požadavku odeslání do zahraničí odesíláme pouze elektronicky.

1 Osobní údaje 2 Žádost o vystavení duplikátu 3 Poznámka k žádosti
Jméno a příjmení žadatele
Upraveno: 07.12.2020 08:50