zaregistrovat se

OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V INTERNÍCH OBORECH:

event
03.12.2018 - 07.12.2018
place

určení

pro všeobecné sestry pracující v interních oborech

poznámka

Akce je zařazena do projektu“ Vzdělávání pro praxi“, číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008163, který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Seznam akreditovaných zařízení pro praktickou část vzdělávacího programu bude účastníkům předán v průběhu studia.


pořádá Sekretariát náměstka ředitele pro pedagogickou činnost
- organizátor
- vedoucí kurzu