zaregistrovat se

OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V INTERNÍCH OBORECH

event
12.02.2018 - 16.02.2018 28.05.2018 - 01.06.2018 08.10.2018 - 12.10.2018 19.11.2018 - 23.11.2018
place

určení

pro všeobecné sestry pracující v interních oborech

poznámka

Akce je zařazena do projektu ,, Specializační vzdělávání, cesta k udržitelným a kvalitním službám ve zdravotnictví“, číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0006070. Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Aktuální seznam akreditovaných zařízení pro praktickou část vzdělávacího programu je zveřejněn na www.mzcr.cz


pořádá Sekretariát náměstka ředitele pro pedagogickou činnost
- organizátor
- vedoucí kurzu