zaregistrovat se

OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V INTERNÍCH OBORECH:

event
10.06.2019 - 14.06.2019 23.09.2019 - 27.09.2019
place

určení

pro všeobecné sestry pracující v interních oborech, které zahájily studium v únoru 2018.

poznámka

Akce je zařazena do projektu ,, Specializační vzdělávání, cesta k udržitelným a kvalitním službám ve zdravotnictví“, číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0006070. Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Aktuální seznam akreditovaných zařízení pro praktickou část vzdělávacího programu je zveřejněn na www.mzcr.cz

PŘIHLÁSIT SE
pořádá Sekretariát náměstka ředitele pro pedagogickou činnost
- organizátor
- vedoucí kurzu