zaregistrovat se

OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V INTERNÍCH OBORECH

event
28.01.2019 - 01.02.2019 24.06.2019 - 28.06.2019 18.11.2019 - 22.11.2019
place

určení

pro všeobecné sestry pracující v interních oborech, které zahájily studium v prosinci 2018

poznámka

Akce je zařazena do projektu“ Vzdělávání pro praxi“, číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008163, který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Aktuální seznam akreditovaných zařízení pro praktickou část vzdělávacího programu je zveřejněn na www.mzcr.cz


pořádá Sekretariát náměstka ředitele pro pedagogickou činnost
- organizátor
- vedoucí kurzu