zaregistrovat se

OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V INTERNÍCH OBORECH:

event
14.01.2019 - 18.01.2019 25.03.2019 - 29.03.2019
place

určení

pro všeobecné sestry pracující na pracovištích interních oborů, které zahájily studium v prosinci 2017

poznámka

Akce je zařazena do projektu ,, Specializační vzdělávání, cesta k udržitelným a kvalitním službám ve zdravotnictví“, číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0006070. Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Aktuální seznam akreditovaných zařízení pro praktickou část vzdělávacího programu je zveřejněn na www.mzcr.cz


pořádá Sekretariát náměstka ředitele pro pedagogickou činnost
- organizátor
- vedoucí kurzu