zaregistrovat se

OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V CHIRURGICKÝCH OBORECH

event
20.05.2019 - 24.05.2019 30.09.2019 - 04.10.2019
place

určení

pro všeobecné sestry pracující na chirurgických pracovištích

poznámka

Specializační vzdělávání je určeno pro cílovou skupinu projektu Specializační vzdělávání, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009530, který je realizován FN Plzeň a je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.


pořádá Sekretariát náměstka ředitele pro pedagogickou činnost
- organizátor
- vedoucí kurzu