zaregistrovat se

OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O PACIENTY S BOLESTÍ - 830-218/2022

event
Teoretická část: 13.06.2022 - 17.06.2022
place
NCO NZO Vinařská 963/6 Brno 603 00
Zobrazit na mapě

cíl

Cílem CK je získat znalosti o vzniku, charakteru a možnostech hodnocení bolesti. Získat dovednosti k provádění základních postupů nefarmakologické a farmakologické léčby akutní a chronické bolesti, včetně hodnocení účinku léčby a její dokumentace.

určení

Všeobecná sestra, Porodní asistentka, Zdravotnický záchranář

náplň

Algeziologie, klinická algeziologie, psychologické aspekty akutní a chronické bolesti. Praktická cvičení – techniky komunikace s pacienty s akutní a chronickou bolestí.

poznámka

Součástí kurzu je odborná praxe v akreditovaném zařízení v rozsahu 40 hodin. Akreditované zařízení si účastník volí ze seznamu, který dostane v rámci teoretické části. Termín odborné praxe si domlouvá se školitelem akreditovaného zařízení. Certifikovaný kurz je ukončen zkouškou. Předpokládaná cena je za teoretickou část certifikovaného kurzu.

Nutné předpokladyPro posouzení splnění vstupních požadavků účastníka (§ 62 odst. (2) zákona č. 96/2004 Sb.), je nutné s přihláškou do certifikovaného kurzu vložit do svého uživatelského profilu elektronicky úředně ověřenou kopii dokladu o odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání (maturitní vysvědčení ze SZŠ nebo diplom z VŠ nebo diplom z VOŠ spolu s vysvědčením o absolutoriu).Elektronické úředně ověřené kopie, lze získat stejně snadno jako ty papírové na pobočkách České pošty nebo u notáře. Po vložení této kopie do Vašeho uživatelském profilu nebude třeba ji znovu dokládat v případě další účasti na kurzech.

komunikace zdravotnický záchranář porodní asistentka bolest algeziologie všeobecná sestra
PŘIHLÁSIT SE
předpokládaná cena
4500 Kč

pořádá Katedra anesteziologie, resuscitace, intenzivní a perioperační péče
Jarmila Šindelková organizátor sindelkova@nconzo.cz 543559534
Radka Kachlíková vedoucí kurzu
dle rozvrhu lektor