zaregistrovat se

OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O PACIENTA S UMĚLOU PLICNÍ VENTILACÍ V JEHO VLASTNÍM SOCIÁLNÍM PROSTŘEDÍ - 830-219/2022

event
Teoretická část: 20.04.2022 - 22.04.2022
place
NCO NZO Vinařská 963/6 Brno 603 00
Zobrazit na mapě

cíl

Získání zvláštní odborné způsobilosti pro úzce vymezené zdravotnické činnosti.

určení

Všeobecná sestra

náplň

Komplexní ošetřovatelská péče o pacienty na umělé plicní ventilaci v domácím prostředí, možnosti sociální podpory, materiální a technické vybavení pro domácí umělou plicní ventilaci.

poznámka

Součástí kurzu je odborná praxe v akreditovaném zařízení v rozsahu 56 hodin. Akreditované zařízení si účastník volí ze seznamu, který dostane v rámci teoretické části. Termín odborné praxe si domlouvá se školitelem akreditovaného zařízení. Certifikovaný kurz je ukončen zkouškou. Předpokládaná cena je za teoretickou část certifikovaného kurzu.

Nutné předpokladyPro posouzení splnění vstupních požadavků účastníka (§ 62 odst. (2) zákona č. 96/2004 Sb.), je nutné s přihláškou do certifikovaného kurzu vložit do svého uživatelského profilu elektronicky úředně ověřenou kopii dokladu o odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání (maturitní vysvědčení ze SZŠ nebo diplom z VŠ nebo diplom z VOŠ spolu s vysvědčením o absolutoriu).Elektronické úředně ověřené kopie, lze získat stejně snadno jako ty papírové na pobočkách České pošty nebo u notáře. Po vložení této kopie do Vašeho uživatelském profilu nebude třeba ji znovu dokládat v případě další účasti na kurzech.

ošetřovatelská péče všeobecná sestra domácí péče UPV umělá plicní ventilace ventilace psychosociální
PŘIHLÁSIT SE
předpokládaná cena
2970 Kč

pořádá Katedra anesteziologie, resuscitace, intenzivní a perioperační péče
Jarmila Šindelková organizátor sindelkova@nconzo.cz 543559534
Jitka Petrů vedoucí kurzu
dle rozvrhu lektor