zaregistrovat se

OŠETŘOVÁNÍ RAN A STOMIÍ U NOVOROZENCŮ A DĚTÍ - 830-204/2022

event
Jednorázová akce: 04.04.2022 - 08.04.2022
place
NCO NZO Vinařská 963/6 Brno 603 00
Zobrazit na mapě

cíl

Získání zvláštní odborné způsobilosti pro úzce vymezené zdravotnické činnosti.

určení

Všeobecná sestra, Dětská sestra, Porodní asistentka

náplň

Anatomické a fyziologické odlišnosti kůže novorozenců, etiopatogeneze vzniku ran, fáze hojení, komplikace hojení, moderní obvazy v ošetřování ran. Rozdělení stomií dle jednotlivých orgánů, indikace ke stomiím u dětí a novorozenců, technika provedení stomií, ošetřování stomií, význam výživy v hojení ran a stomií, edukace rodinného příslušníka v ošetřování ran a stomií.

poznámka

Součástí kurzu je odborná praxe v akreditovaném zařízení v rozsahu 40 hodin. Akreditovaná zařízení si účastník volí ze seznamu, který dostane v rámci teoretické části. Termín odborné praxe si domlouvá se školitelem akreditovaného zařízení. Certifikovaný kurz je ukončen zkouškou. Předpokládaná cena je za teoretickou část certifikovaného kurzu.

Nutné předpokladyPro posouzení splnění vstupních požadavků účastníka (§ 62 odst. (2) zákona č. 96/2004 Sb.) je nutné s přihláškou do certifikovaného kurzu vložit do svého uživatelského profilu elektronicky úředně ověřenou kopii dokladu o odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání (maturitní vysvědčení ze SZŠ nebo diplom z VŠ nebo diplom z VOŠ spolu s vysvědčením o absolutoriu). Elektronické úředně ověřené kopie lze získat stejně snadno jako ty papírové na pobočkách České pošty nebo u notáře. Po vložení této kopie do Vašeho uživatelském profilu nebude třeba ji znovu dokládat v případě další účasti na kurzech.

ošetřovatelská péče celoživotní vzdělávání neonatologie ošetřování stomií
PŘIHLÁSIT SE
předpokládaná cena
5180 Kč

pořádá Katedra anesteziologie, resuscitace, intenzivní a perioperační péče
Petra Drápalová organizátor drapalova@nconzo.cz 543559585
Jaroslava Fendrychová vedoucí kurzu
dle rozvrhu lektor