zaregistrovat se

OŠETŘOVÁNÍ RAN A STOMIÍ U NOVOROZENCŮ

event
03.06.2019 - 06.06.2019 18.09.2019
place

cíl

Získání zvláštní odborné způsobilosti pro úzce vymezené činnosti.

určení

pro všeobecné sestry a dětské sestry pracující na novorozeneckých odděleních

náplň

Anatomické a fyziologické odlišnosti kůže novorozenců, etiopatogeneze vzniku ran, erozí a lézí, fáze hojení, komplikace hojení, moderní obvazy v ošetřování ran. Rozdělení stomií dle jednotlivých orgánů, indikace ke stomiím u novorozenců, technika provedení stomií, ošetřování stomií, význam výživy v hojení ran a stomií, edukace rodinného příslušníka v ošetřování ran a stomií.

poznámka

Součástí kurzu je odborná praxe v akreditovaném zařízení v rozsahu 40 hodin. Akreditovaná zařízení si účastník volí ze seznamu, který dostane v rámci teoretické části. Termín odborné praxe si domlouvá se školitelem akreditovaného zařízení. Certifikovaný kurz je ukončen zkouškou.

PŘIHLÁSIT SE
pořádá Katedra anesteziologie, resuscitace, intenzivní a perioperační péče
- organizátor
- vedoucí kurzu