zaregistrovat se

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ - 840-84/2019

event
Odborný modul 3: 28.01.2019 - 01.02.2019 Odborný modul 4: 03.06.2019 - 07.06.2019 Odborný modul 5: 11.11.2019 - 15.11.2019 Odborný modul 6: 20.01.2020 - 24.01.2020
place
NCO NZO Vinařská 963/6 Brno 603 00
Zobrazit na mapě

cíl

Získání specializované způsobilosti.Bude doplněno.

určení

Všeobecná sestra, Dětská sestra, Porodní asistentka, Ergoterapeut, Radiologický asistent, Zdravotní laborant, Zdravotně-sociální pracovník, Optometrista, Ortoptista, Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví, Ortotik-protetik, Nutriční terapeut, Zubní technik, Dentální hygienistka, Zdravotnický záchranář, Farmaceutický asistent, Biomedicínský technik, Radiologický technik, Adiktolog, Behaviorální analytik, Fyzioterapeut, Klinický psycholog, Klinický logoped, Zrakový terapeut, Radiologický fyzik, Odborný prac. v lab. metodách a přípravě LP, Biomedicínský inženýr, Odborný pracovník v ochraně a podpoře VZ, Asistent behaviorálního analytika

náplň

Dle vzdělávacího programu, který je zveřejněn na webových stránkách MZČR.

poznámka

Akce je zařazena do projektu ,,Vzdělávání pro praxi“, číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008163. Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.Součástí vzdělávacího programu je e-learningová podpora.

Nutné předpokladyZařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání

management manažer Projekt Vzdělávání pro praxi​

pořádá Katedra managementu
Alena Obstová organizátor obstova@nconzo.cz 543559517
Hilda Vorlíčková, vedoucí kurzu
dle rozvrhu lektor