zaregistrovat se

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ - 840-80/2019

event
Odborný modul 1: 27.05.2019 - 31.05.2019 Odborný modul 2: 14.10.2019 - 18.10.2019 Odborný modul 3: 02.12.2019 - 06.12.2019 Odborný modul 4: 27.01.2020 - 31.01.2020 Odborný modul 5: 23.03.2020 - 27.03.2020 Odborný modul 5: 24.08.2020 - 28.08.2020 Odborný modul 6: 21.09.2020 - 25.09.2020
place
NCO NZO Vinařská 963/6 Brno 603 00
Zobrazit na mapě

cíl

Získání specializované způsobilosti.

určení

Všeobecná sestra, Dětská sestra, Porodní asistentka, Ergoterapeut, Radiologický asistent, Zdravotní laborant, Zdravotně-sociální pracovník, Optometrista, Ortoptista, Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví, Ortotik-protetik, Nutriční terapeut, Zubní technik, Dentální hygienistka, Zdravotnický záchranář, Farmaceutický asistent, Biomedicínský technik, Radiologický technik, Adiktolog, Behaviorální analytik, Fyzioterapeut, Psycholog ve zdravotnictví, Logoped ve zdravotnictví, Zrakový terapeut, Radiologický fyzik, Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků, Biomedicínský inženýr, Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví, Asistent behaviorálního analytika

náplň

Dle vzdělávacího programu, který je zveřejněn na webových stránkách MZČR.

poznámka

Akce je zařazena do projektu ,,Vzdělávání pro praxi“, číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008163. Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.Součástí vzdělávacího programu je e-learningová podpora.

Nutné předpokladyZařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání

management manažer Projekt Vzdělávání pro praxi​

pořádá Katedra managementu
Alena Obstová organizátor obstova@nconzo.cz 543559517
Hilda Vorlíčková, vedoucí kurzu
dle rozvrhu lektor