zaregistrovat se

ZDRAVOTNIČTÍ PRACOVNÍCI UVEDENI V § 5 AŽ 28 ZÁKONA Č. 96/2004 SB., ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH - ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ (Věstník MZ 2/2011) - 840-58/2021

event
Odborný modul 1: 15.03.2021 - 19.03.2021 Odborný modul 2: 31.05.2021 - 04.06.2021 Odborný modul 3: 04.10.2021 - 08.10.2021 Odborný modul 4: 10.01.2022 - 14.01.2022 Odborný modul 6: 14.03.2022 - 18.03.2022 Odborný modul 5: 30.05.2022 - 03.06.2022
place
NCO NZO Vinařská 963/6 Brno 603 00
Zobrazit na mapě

cíl

získání specializované způsobilosti

určení

Všeobecná sestra, Dětská sestra, Porodní asistentka, Ergoterapeut, Radiologický asistent, Zdravotní laborant, Optometrista, Ortoptista, Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví, Nutriční terapeut, Zubní technik, Dentální hygienistka, Zdravotnický záchranář, Farmaceutický asistent, Radiologický technik, Adiktolog, Behaviorální analytik, Fyzioterapeut, Psycholog ve zdravotnictví, Logoped ve zdravotnictví, Zrakový terapeut, Radiologický fyzik, Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků, Biomedicínský inženýr, Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví

náplň

Dle vzdělávacího programu, který je zveřejněn na webových stránkách MZČR.

poznámka

Akce je zařazena do projektu "Vzdělávání pro praxi", číslo projektu CZ 03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008163, který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Součástí je E-learningová podpora.

Nutné předpokladyZařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání.

management manažer ESF Projekt Vzdělávání pro praxi​

pořádá Katedra managementu
Alena Obstová organizátor obstova@nconzo.cz 543559517
Marie Malinková vedoucí kurzu
dle rozvrhu lektor