zaregistrovat se

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ - 840-57/2019

event
Odborný modul 1: 02.12.2019 - 06.12.2019 Odborný modul 2: 20.01.2020 - 24.01.2020 Odborný modul 3: 24.02.2020 - 28.02.2020 Odborný modul 4: 18.05.2020 - 22.05.2020 Odborný modul 5: 05.10.2020 - 09.10.2020 Odborný modul 6: 01.02.2021 - 05.02.2021 Odborný modul 4: 22.03.2021 - 26.03.2021
place
NCO NZO Vinařská 963/6 Brno 603 00
Zobrazit na mapě

cíl

získání specializované způsobilosti

určení

Všeobecná sestra, Dětská sestra, Porodní asistentka, Ergoterapeut, Radiologický asistent, Zdravotní laborant, Zdravotně-sociální pracovník, Optometrista, Ortoptista, Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví, Ortotik-protetik, Nutriční terapeut, Zubní technik, Dentální hygienistka, Zdravotnický záchranář, Farmaceutický asistent, Biomedicínský technik, Radiologický technik, Adiktolog, Behaviorální analytik, Fyzioterapeut, Psycholog ve zdravotnictví, Logoped ve zdravotnictví, Zrakový terapeut, Radiologický fyzik, Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků, Biomedicínský inženýr, Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví, Asistent behaviorálního analytika

náplň

Dle vzdělávacího programu, který je zveřejněn na webových stránkách MZČR.

poznámka

Akce je zařazena do projektu "Vzdělávání pro praxi", číslo projektu CZ 03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008163, který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Součástí je E-learningová podpora.

Nutné předpokladyZařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání

management manažer Projekt Vzdělávání pro praxi​
PŘIHLÁSIT SE (BĚŽÍ)
předpokládaná cena
0 Kč

pořádá Katedra managementu
Alena Obstová organizátor obstova@nconzo.cz 543559517
Marie Malinková vedoucí kurzu
dle rozvrhu lektor