zaregistrovat se

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ:

event
25.06.2018 - 29.06.2018 03.12.2018 - 07.12.2018
place

určení

pro NLZP

náplň

Odborný modul 1: Role manažera Odborný modul 2: Strategické řízení a role manažera

poznámka

Akce je zařazena do projektu ,,Vzdělávání pro praxi“, číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008163. Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Součástí vzdělávacího programu je e-learningová podpora.


pořádá Sekretariát náměstka ředitele pro pedagogickou činnost
- organizátor
- vedoucí kurzu