zaregistrovat se

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ:

event
15.10.2018 - 19.10.2018 10.12.2018 - 14.12.2018
place

určení

pro zdravotnické pracovníky nelékaře na všech úrovních řízení a pro zájemce, kteří se na vedoucí funkci připravují

náplň

Odborný modul 1: Role manažera Odborný modul 2: Strategické řízení a krizový management

poznámka

Akce je zařazena do projektu“ Vzdělávání pro praxi“, číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008163, který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Další odborné moduly budou realizovány v roce 2019.


pořádá Sekretariát náměstka ředitele pro pedagogickou činnost
- organizátor
- vedoucí kurzu