zaregistrovat se

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ

event
27.05.2019 - 31.05.2019 14.10.2019 - 18.10.2019 02.12.2019 - 06.12.2019
place

určení

pro zdravotnické pracovníky nelékaře na všech úrovních řízení a pro zájemce, kteří se na vedoucí funkci připravují

náplň

Odborný modul 1: Role manažera

poznámka

Akce je zařazena do projektu ,,Vzdělávání pro praxi“, číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008163. Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Součástí vzdělávacího programu je e-learningová podpora.


pořádá Sekretariát náměstka ředitele pro pedagogickou činnost
- organizátor
- vedoucí kurzu