zaregistrovat se

OPERAČNÍ ŘÍZENÍ PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČE - 830-227/2021

event
1. část: 13.12.2021 - 17.12.2021 2. část: 14.02.2022 - 18.02.2022
place
NCO NZO Vinařská 963/6 Brno 603 00
Zobrazit na mapě

cíl

Získání zvláštní odborné způsobilosti pro úzce vymezené zdravotnické činnosti.

určení

Všeobecná sestra, Zdravotnický záchranář

náplň

Koncepce zdravotnické záchranné služby, medicína katastrof, integrovaný záchranný systém, úkoly a činnost operačního střediska, psychologické aspekty a zvláštnosti kontaktu při vedení telefonického rozhovoru aj.

poznámka

Součástí kurzu je odborná praxe v akreditovaném zařízení v rozsahu 40 hodin. Akreditované zařízení si účastník volí ze seznamu, který dostane v rámci teoretické části. Termín odborné praxe si domlouvá se školitelem akreditovaného zařízení. Certifikovaný kurz je ukončen zkouškou. Rozsah teoretické části kurzu je 72 hodin. Předpokládaná cena je za celou teoretickou část certifikovaného kurzu.

Nutné předpokladyPodmínkou zařazení do vzdělávacího programu je získání odborné způsobilosti k výkonu povolání zdravotnického záchranáře nebo všeobecné sestry a prokázání výkonu povolání v přednemocniční či klinické praxi minimálně 2 roky.Pro posouzení splnění vstupních požadavků účastníka (§ 62 odst. (2) zákona č. 96/2004 Sb.), je nutné s přihláškou do certifikovaného kurzu vložit do svého uživatelského profilu elektronicky úředně ověřenou kopii dokladu o odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání (maturitní vysvědčení ze SZŠ nebo diplom z VŠ nebo diplom z VOŠ spolu s vysvědčením o absolutoriu).Elektronické úředně ověřené kopie, lze získat stejně snadno jako ty papírové na pobočkách České pošty nebo u notáře. Po vložení této kopie do Vašeho uživatelském profilu nebude třeba ji znovu dokládat v případě další účasti na kurzech.

dispečink zdravotnický záchranář všeobecná sestra operační řízení
odkazy
Informace o konverzi dokumentů od České pošty bližší informace o konverzi dokumentů od České pošty
launch otevřít
PŘIHLÁSIT SE
předpokládaná cena
8800 Kč

pořádá Katedra anesteziologie, resuscitace, intenzivní a perioperační péče
Jarmila Šindelková organizátor sindelkova@nconzo.cz 543559534
Renata Sasová vedoucí kurzu
dle rozvrhu lektor