zaregistrovat se

ODBORNÝ PRACOVNÍK V OCHRANĚ A PODPOŘE VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ - HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE - 851-620/2019

event
Základní kmen: 04.11.2019 - 08.11.2019 Vlastní specializovaný výcvik I.: 08.03.2021 - 12.03.2021 Vlastní specializovaný výcvik II. 1. část : 19.04.2021 - 23.04.2021 Vlastní specializovaný výcvik II. 2. část : 10.05.2021 - 14.05.2021 Vlastní specializovaný výcvik III.: 14.06.2021 - 18.06.2021
place
NCO NZO Vinařská 963/6 Brno 603 00
Zobrazit na mapě

cíl

získání specializované způsobilosti v oboru Hygiena a epidemiologie

určení

Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví

náplň

Dle vzdělávacího programu, který je zveřejněn na webových stránkách MZČR.

poznámka

Akce je zařazena do projektu ,, Vzdělávání pro praxi“, číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008163. Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Součástí specializačního vzdělávání je povinná praxe na akreditovaných pracovištích, jejich aktuální seznam je zveřejněn na www.mzcr.cz.

Nutné předpokladyZařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání.

specializační vzdělávání epidemiologie hygiena ESF Projekt Vzdělávání pro praxi​

pořádá Subkatedra ochrany veřejného zdraví
Petra Drápalová organizátor drapalova@nconzo.cz 543559585
Jitka Chmelíková vedoucí kurzu
dle rozvrhu lektor