zaregistrovat se

ODBORNÝ PRACOVNÍK V OCHRANĚ A PODPOŘE VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

event
place

cíl

Získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického nelékařského povolání odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví (§28 zákona č.96/2004 Sb. v platném znění)

určení

pro pracovníky nemající způsobilost k výkonu zdravotnického povolání odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví a splňující podmínku dle § 28 odst. 1b), zákona č. 96/2004 Sb. (absolutorium akreditovaného magisterského studijního oboru přírodovědného, sociálního, pedagogického nebo mat.- fyz. zaměření). O jeho absolvování je nutno dodat doklad

náplň

Teoretická část programu kvalifikačního kurzu: 1. týden - základní Zdravotnický modul 2.-4. týden - odborný modul Ochrana veřejného zdraví Praktická část programu - 4 týdny, probíhá na některém z pracovišť akreditovaných pro praktickou část vzdělávacího programu.

poznámka

Uvedená cena je za teoretickou část programu, bude upravena podle skutečného počtu účastníků. Při přihlašování je nezbytné zaslat organizátorce doklady o absolvování Mgr. studijního programu výše uvedeného zaměření. Kurz bude otevřen v případě naplnění potřebného počtu zájemců. Zařazení účastníci budou před otevřením kurzu zavčas informováni.

PŘIHLÁSIT SE
pořádá Sekretariát náměstka ředitele pro pedagogickou činnost
- organizátor
- vedoucí kurzu