zaregistrovat se

ODBORNÝ PRACOVNÍK V OCHRANĚ A PODPOŘE VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

event
05.02.2018 - 09.02.2018 19.02.2018 - 23.02.2018 05.11.2018 - 09.11.2018 03.12.2018 - 07.12.2018
place

cíl

Získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického nelékařského povolání odborný praovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví (§28 zákona č.96/2004 Sb. v platném znění)

určení

pro pracovníky nemající způsobilost k výkonu zdravotnického povolání odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví a splňující podmínku dle § 28 odst. 1b), zákona č. 96/2004 Sb. (absolutorium akreditovaného magisterského studijního oboru přírodovědného, sociálního, pedagogického nebo mat.- fyz. zaměření).

náplň

Teoretická část programu kvalifikačního kurzu: 1. týden - základní Zdravotnický modul 2.-4. týden - odborný modul Ochrana veřejného zdraví Praktická část programu - 4 týdny, probíhá na některém z pracovišť akreditovaných pro praktickou část vzdělávacího programu.

poznámka

Uvedená cena je za teoretickou část programu, bude upravena podle skutečného počtu účastníků. Přihlášky posílejte na formuláři Žádost o zařazení do akreditovaného kvalifikačního kurzu, k dispozici na www.nconzo.cz.


pořádá Sekretariát náměstka ředitele pro pedagogickou činnost
- organizátor
- vedoucí kurzu