zaregistrovat se

ODBORNÝ PRACOVNÍK V LABORATORNÍCH METODÁCH A V PŘÍPRAVĚ LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ - OCHRANA A PODPORA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ - 851-603/2019

event
Základní kmen: 16.09.2019 - 20.09.2019 Vlastní specializovaný výcvik I.: 14.09.2020 - 18.09.2020 Vlastní specializovaný výcvik II.: 18.01.2021 - 22.01.2021 Vlastní specializovaný výcvik III. výběrová část I.: 08.02.2021 - 12.02.2021 Vlastní specializovaný výcvik III. výběrová část II.: 01.03.2021 - 05.03.2021
place
NCO NZO Vinařská 963/6 Brno 603 00
Zobrazit na mapě

cíl

získání specializované způsobilosti ve specializačním oboru Ochrana a podpora veřejného zdraví (Bioanalytik pro ochranu a podporu veřejného zdraví)

určení

Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků

náplň

Dle vzdělávacího programu, který je zveřejněn na webových stránkách MZČR.

poznámka

Akce je zařazena do projektu ,,Vzdělávání pro praxi“, číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008163. Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Součástí specializačního vzdělávání je povinná praxe na akreditovaných pracovištích, jejich aktuální seznam je zveřejněn na www.mzcr.cz.

Nutné předpokladyZařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání.

specializační vzdělávání ochrana a podpora veřejného zdraví hygiena ESF hygienické laboratoře Projekt Vzdělávání pro praxi​

pořádá Subkatedra ochrany veřejného zdraví
Petra Drápalová organizátor drapalova@nconzo.cz 543559585
Jitka Chmelíková vedoucí kurzu
dle rozvrhu lektor