zaregistrovat se

ODBORNÝ PRACOVNÍK V LABORATORNÍCH METODÁCH A V PŘÍPRAVĚ LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ - OCHRANA A PODPORA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ - 851-603/2019

event
16.09.2019 - 20.09.2019 20.04.2020 - 24.04.2020 14.09.2020 - 18.09.2020
place
NCO NZO Vinařská 963/6 Brno 603 00
Zobrazit na mapě

cíl

získání specializované způsobilosti ve specializačním oboru Ochrana a podpora veřejného zdraví (Bioanalytik pro ochranu a podporu veřejného zdraví)

určení

Odborný prac. v lab. metodách a přípravě LP

náplň

Dle vzdělávacího programu, který je zveřejněn na webových stránkách MZČR.

poznámka

Akce je zařazena do projektu ,, Vzdělávání pro praxi“, číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008163. Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Součástí specializačního vzdělávání je povinná praxe na akreditovaných pracovištích, jejich aktuální seznam zveřejňuje ministerstvo na www.mzcr.cz.

Nutné předpokladyZařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání

specializační vzdělávání ochrana a podpora veřejného zdraví hygiena ESF hygienické laboratoře Projekt Vzdělávání pro praxi​

pořádá Subkatedra ochrany veřejného zdraví
Petra Drápalová organizátor drapalova@nconzo.cz 543559585
Jitka Chmelíková vedoucí kurzu
dle rozvrhu lektor