zaregistrovat se

ODBORNÁ PŘÍPRAVA VYBRANÝCH PRACOVNÍKŮ K VYKONÁNÍ ČINNOSTÍ ZVLÁŠTĚ DŮLEŽITÝCH Z HLEDISKA RADIAČNÍ OCHRANY - 865-4/2020

event
Jednorázová akce: 22.09.2020 - 24.09.2020
place
NCO NZO Vinařská 963/6 Brno 603 00
Zobrazit na mapě

cíl

Odborná příprava na zkoušku k získání zvláštní odborné způsobilosti (ZOZ) k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany, a to vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním požadavků radiační ochrany jako dohlížející osoba nebo jako osoba s přímým dohledem nad radiační ochranou při používání zdrojů ionizujícího záření, a to generátorů záření v radiodiagnostice a intervenční radiologii na pracovišti II. kategorie, na němž se provádí lékařské ozáření nebo lékařské a nelékařské ozáření.

určení

Všeobecná sestra, Dětská sestra, Radiologický asistent, Lékař

náplň

dle schváleného vzdělávacího programu

poznámka

Odborná příprava je realizována pod záštitou společnosti VF, a.s. Zkouška ZOZ je prováděna na regionálních centrech (RC) Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Termín zkoušky ZOZ na RC Brno bude 25.9.2020. V případě, že hodláte vykonat zkoušku v uvedeném termínu na RC Brno, uveďte tuto skutečnost do poznámky ve Vaší přihlášce.

Nutné předpokladyodborná způsobilost k výkonu nelékařského zdravotnického povolání a rok praxe, výkon činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany na pracovištích RDG

ochrana veřejného zdraví

pořádá Subkatedra radiologie
Jarmila Šindelková organizátor sindelkova@nconzo.cz 543559534
Květuše Oplatková vedoucí kurzu
dle rozvrhu lektor