zaregistrovat se

OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI S FYZICKOU ZÁTĚŽÍ

event
30.10.2018 - 31.10.2018
place

určení

pro odborné pracovníky KHS, event. ZÚ z oboru hygiena práce - pro zdravotnická povolání: odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví, asistent ochrany a podpory veřejného zdraví, lékař, jiný odborný pracovník, odborný pracovník v laboratorních metodách, zdravotní laborant, všeobecná sestra

náplň

Fyzická zátěž, sjednocení postupu měření a hodnocení fyzické zátěže. Lokální svalová zátěž a zátěž bederní páteře, metodika šetření, metodický návod. Hodnocení pracovních poloh podle n.v. č.361/2007 Sb. v návaznosti na ergonomii pracovního místa, praktické ukázky. Posuzování protokolů z měření, jejich nezbytné náležitosti pro rozhdování OOVZ, vyhodnocování a interpretace výsledků měření.


pořádá Sekretariát náměstka ředitele pro pedagogickou činnost
- organizátor
- vedoucí kurzu