zaregistrovat se

OCHRANA A PODPORA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

event
16.09.2019 - 20.09.2019
place

cíl

získání specializované způsobilosti ve specializačním oboru Ochrana a podpora veřejného zdraví (Bioanalytik pro ochranu a podporu veřejného zdraví)

určení

pro odborné pracovníky v laboratorních metodách a přípravě léčivých přípravků

náplň

Povinný kurz základního kmene Ochrana a podpora veřejného zdraví. Součástí základního kmene je 6 měsíců praxe na vlastním pracovišti. Po jejím absolvování a uzavření základního kmene bude následovat vlastní specializovaný výcvik s povinnými specializačními kurzy Laboratorní management v OPVZ, Vyšetřovací metody v OPVZ a Speciální vyšetřovací metody (povinně volitelná část I., II. nebo III.) a s praxí v průběhu r.2020 a 2021.

poznámka

Akce je zařazena do projektu ,, Vzdělávání pro praxi“, číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008163. Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Součástí specializačního vzdělávání je povinná praxe na akreditovaných pracovištích, jejich aktuální seznam zveřejňuje ministerstvo na www.mzcr.cz.

PŘIHLÁSIT SE
pořádá Sekretariát náměstka ředitele pro pedagogickou činnost
- organizátor
- vedoucí kurzu